Badania profilaktyczne
Home ] Up ] [ Badania profilaktyczne ] Badania lekarskie ] Badania psychologiczne ] Badania diagnostyczne ]

 

Badania profilaktyczne
- wstępne, okresowe, kontrolne – po minimum 30 dniach nieobecności w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego
- z reżimu sanitarnego w wpisem do książeczek sanitarno-epidemiologicznych
- badań lekarskich kandydatów do szkół, uczniów i studentów, którzy w trakcie nauki mają kontakt z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia

Wykonywanie szczepień ochronnych np. przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby, kleszczowemu zapaleniu mózgu – posiadamy gabinet szczepień zatwierdzony przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.