Badania diagnostyczne
Home ] Up ] Badania profilaktyczne ] Badania lekarskie ] Badania psychologiczne ] [ Badania diagnostyczne ]

 

Specjalistycznych badań diagnostycznych
- ekg, badań słuchu audiometrem, badań rentgenowskich
- badań laboratoryjnych w szerokim zakresie